درباره ما

تعداد بازدید:۴۶۰

           با ساماندهی نوین روابط علمی بین المللی به منظور تمرکز بر سیاست گذاری، نظارت، حمایت از همکاریهای بین المللی

  اهرمی در جهت ارتقاء دانشگاه در سطح منطقه ایی و بین المللی هستیم . ماموریت اصلی این گروه   طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی یا کشورهای هدف،  اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی و تبادل اعضای هیات علمی و دانشجویان، برگزاری نشست ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی  می باشد .

                                

تشکیلات  و اعضای کمیته همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

الف : اعضای حقوقی کمیته همکاری های علمی بین المللی:

سمت اجرایی

نام و نام خانوادگی

سرپرست گروه همکاریهای علمی بین المللی

دکتر پریتا کوچنین

معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه

دکتر وحید یاوری

معاون آموزشی و تحصیللات تکمیلی دانشگاه

دکترکمال غانمی

رئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

دکتر امیر اشتری لرکی

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

دکتر سهیل سعیدیان

رئیس دانشکده مهندسی منابع طبیعی دریا

دکتر حسین محمد عسگری

رئیس دانشکده مهندسی دریا

دکتر محمد اسماعیل دوست

رئیس پژوهشکده علوم دریایی

دکتر حسین محمد عسگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب :  اعضای حقیقی کمیته همکاری های علمی بین المللی:

سمت اجرایی

نام و نام خانوادگی

عضو هیات علمی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

دکتر احمد سواری

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

دکترهمایون یوسفی

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دریا

دکتر صدیقه بطالبلوئی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دریا

دکتر مهران منصوری